Hög

Hög (?), plats för, uppgift om. På storskifteskartan över Flädiefrån 1769 (Akt 1) finns på den aktuella platsen en markerad höjdmed namnet Hebriekillebjär. Möjligen kan det röra sig om en nuborttagen fornlämning. Namnet kommer av en källa strax SÖ omhöjden, på kartan markerad i sockengränsen.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.