Fyndplats

Fyndområde. Inom området har gjorts fynd av 1 limhamnsyxa, 1tjocknackig flintyxa, 1 tunnackig dito,1 smalmejsel samt enflathuggen spets (se RAÄ nr 19).

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.