Boplats

Boplats, ca 250x110 m (NNV-SSÖ). Inom området iakttogs sparsamt med slagen flinta. Vid besiktningen tillvaratogs 1 slipat fragment, fragment av ett flathugget redskap, 1 skivborr, 8 skivskrapor, 2 spån, samt ett 25-tal avslag, flertalet returscherade. Huvudparten av materialet funnet på N delen av boplatsen.

- - Tillägg RAÄ dnr 3.4.2-2880-2015: Vid en arkeologisk utredning 2015 direkt N om Fjelie…