Boplats

Stenåldersboplats, ca 200x120 m (NNÖ-SSV). Inom området iakttogssparsamt med slagen flinta. Vid besikningen tillvaratogs 1kärnyxa, 1 slipat fragment, 1 skivborr, 2 skivskrapor samt ett10-tal flintavslag, flertalet retuscherade.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.