Boplats

Stenåldersboplats, ca 270x150 m (N-S). Inom området iakttogssparsamt med slagen flinta. Ett 25-tal avslag, flertaletretuscherade samt ett litet skifferbryne alternativtfragmentariskt skifferhänge tillvaratogs.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.