Boplats

Stenåldersboplats, ca 170x120 m (NNV-SSÖ). Inom på fotokartanmarkerat område iakttogs mycket sparsamt med slagen flinta. Vidbesiktningen tillvaratogs ett 10-tal spån och avslag, flertaletretuscherade. Enligt uppgift från markägaren har man plockatfort en mängd mindre stenar i samband med trädgårdsodling.Dnr 11128/90 Rapport:Vid arkeologisk utredning år 1990 påträffades anläggningar iendast två av …