Boplats

Stenåldersboplats, ca 130x90 m (NÖ-SV). Inom på fotokartanmarkerat område iakttogs måttligt med slagen flinta. Vidbesiktningen tillvaratogs 1 spetsformat redskap (borr), 2skivskrapor, 1 spånskrapa, 1 spånblock (närmast cylindriskt) 1spån, 1 mikrospån samt ett 10-tal avslag, flertalet retuscherade.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.