Boplats

Stenåldersboplats, ca 200x130 m (ÖNÖ-VSV). Inom på fotokartanmarkerat område iakttogs måttligt med slagen flinta. Vidbesiktningen tillvaratogs nackpartier till 2 slipade flintyxor(närmast tunnackiga), 1 borr, 2 skivskrapor, 1 konisk och 1cylindriskt block, 2 spån samt ett 10-tal avslag, flertaletretuscherade.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.