Boplats

1) Stenåldersboplats, delvis undersökt, ca 250x150 m (Ö-V). Inompå fotokartan markerat område iakttogs sparsamt med slagenflinta. På platsen tillvaratogs 1 skivskrapa, 1 konisk kärna, 1ca 5 cm i grovt slaget tångeliknande redskap (möjligen skaftettill en skedformig skrapa) samt ett 20-tal spån och avslag,flertalet retuscherade. Vid en undersökning i samband med envägomläggning mars 1984, N, NÖ och…