Boplats

Boplatsområde, ca 230 x 130 meter (Ö-V). Inom på fotokonceptkartan markerat område iakttogs måttlig förekomst av slagen flinta och ställvis skörbränd sten. Vid besiktningen tillvaratogs ett 10-tal keramikbitar, varav ett streckornerat samt en bit av ett bottenparti. Vidare tillvaratogs 7 skivskrapor, 1 knacksten, 1 kärnborr, 1 bryne, 1 bränt ben samt ett 25-tal spån och avslag, flertalet retuscher…