Grav- och boplatsområde

Järnåldersboplats (även stenålder) ca 200x150 m (N-S). Inomområdet måttligt med flintavslag och skärvsten. På platsentillvaratogs ett 15 tal spån (mikrospån) och avslag, flertaletretuscherade samt ca ¿ l keramik därav ett par bitarstreckornerade samt ett par bitar järnslagg.I samband med en grustäckt undersöktes en del av boplatsen avUV-syd (R Nagmer) 2/6-29/6 1982 (rapport dnr 3229/82). Ytanmarke…