Grav- och boplatsområde

Grav- och boplatsområde, ca 200x150 m (N-S). Inom området måttligt med flintavslag och skärvsten. På platsen tillvaratogs ett 15-tal spån (mikrospån) och avslag, flertalet retuscherade samt ca 0,5 liter keramik därav ett par bitar streckornerade samt ett par bitar järnslagg.
I samband med en grustäckt undersöktes en del av boplatsen av UV Syd (R Nagmer) 2/6-29/6 1982 (rapport dnr 3229/82). Ytan m…