Begravningsplats

Kolerakyrkogård, 11x11 m (NV-SÖ) omgärdad av oxelhäck. Imittpartiet en minnessten, 0.5x0.5 m st och 0.2 m h. Påovansidan inskription enligt följande:DEN SOM TROR PÅ MIG, HAN \ SKALL LEVA, OM HAN ÄN DÖR: \ JOH. EV.11.K. 25. V.Intill denna en stenram med plantering. Kyrkogården beväxt medlönnar. Till kyrkogårdens SV hörn löper en gång, 3x40 m(VSV-ÖNÖ), stenlagd i mitten och kantad med cypresser.I SV…