Gränsmärke

Gränssten, ca 0.7 m h, 0.5 m br (Ö-V) och 0.1-0.25 m dj. Stenenär röd granit och släthuggen på S bredsida samt kortsidorna.Ingen text.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.