Bytomt/gårdstomt

Bytomt, ca 350x90-100 m st (N-S), enligt utsträckning vidimeradav LMV.Delvis bebyggd.Gunnarlunda gamla tomt.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.