Bytomt/gårdstomt

Bytomt, 2320x80-480 m br (NV-SÖ) enligt utsträckning vidimerad av LMV. Fleninge har varit en radby med 26 gårdar. Delvis bebyggd och korsad i SÖ av väg E6.

- - Tillägg dnr 6392/93: Runt kyrkan i N delen av bytomten, på ett avstånd av 2-8 m från murarna, grävdes ett ca 100 m l, 0.4 m br och 0.5-1 m dj schakt i samband med installation av åskskyddsanläggning. S om långhuset finns murrester och byg…