Naturföremål/-bildning med tradition

Källa, plats för, 90x30 m st (NÖ-SV) enligt utsträckningvidimerad av LMV har platsen tidigare kallats för Pilakälla.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.