Vägmärke

1) Vägdistrikssten, granit, 0.55 m h, 0.25 m br (N-S) och 0.17 mtj med fint huggen spetsigt överstycke. På den Ö sidan är envapensköld inhuggen, bemålad med blå bottenfärg och ett vittkryss.Se skiss i inventeringshandlingarna.1 m N om nr 1 är:2) Vägdistriktssten, granit, 0.53 m h, 0.35 m br (N-S) och 0.17 mtj med finare huggen, spetsig överdel. På den Ö sidan är en tomvapensköld inhuggen.Stenarna …