Fyndplats

Fyndplats för 1 omslipad tunnackig flintyxa, 18 cm l, 8 cm br och3.5 cm tj.Fyndplatsen anvisad av upphittaren Göran Sonesson, som ocksåförvarar föremålet på Gunnarlunda 37:6.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.