Fyndplats

Fyndplats för 1 flintdolk, 18 cm l. Platsen anvisad avupphittaren, markägaren Malte Sonesson, som också förvararföremålet.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.