Fyndplats

Fyndplats, 1 spetsnackig bergartsyxa, 13 cm l, 7 cm br och 3 cmtj. Platsen anvisad av upphittaren, markägaren Gunnar Johansson,som också förvarar föremålet.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.