Fyndplats

1) Lösfynd av 1 fragmentarisk flintyxa, upphittad av markägarenKnut Hansson.2) Gårdstomt, Skoggömmaregårdens gamla tomt, ca 130x100 m st(Ö-V) enligt utsträckning vidimerad av LMV. Bebyggd.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.