Fyndplats

Fyndplats för 2 flintyxor upphittade av markägaren OlleSigurdsson som också anvisat fyndplatsen. Yxorna är nu förkomna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.