Gränsmärke

Gränssten, granit, 0.35 m h, 0.4 m br och 0.2 m tj med välvdöverdel. På den SÖ sidan är inskriften:ANDERS \ HANSSON \ No 1 \ NORRBÖLINGEStenen är placerad direkt i marken.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.