Minnesmärke

Gårdssten, granit, 0.9 m st. På stenens ovansida är bemålatinskriften Åvalla.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.