Fyndplats

Fyndplats för 1 tunnackig, slipad flintyxa, 8 cm l, 5 cm br och1.8 cm tj.Platsen anvisad av upphittaren, markägaren Bertil Andersson somockså förvarar föremålet.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.