Fyndplats

Lösfyndssamling enligt nuvarande ägaren Björn Hedström hadetidigare ägaren Lars Ingelmark en samling av flintföremålbestående av ett par yxor och några bearbetade flintspetsar.Samlingen är skingrad.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.