Vägmärke

Väghållningssten, granit, 0.5 m h, 0.25 m br (N-S) och 0.15 tj.På den V sidan är inskriften:S N S \ No 19 1/4 \ F.Texten är ifylld med svart färg. Stenen står ovan mark, lutad motfasaden.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.