Fyndplats

Fyndplats för 1 slipad flintyxa med utsvängd egg, 10 cm l, 5 cmbr och 2 cm tj. Upphittad av Gustav Andersen och förvaras hossonen Sven Andersen, Ödåkra 4:31.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.