Vägmärke

1) Milsten, granit, 0.8 m h, 0.43 m br ochy 0.15 m tj (synligyta). På den uppåt vända ytan är inskriften:¿ \ M.Stenen ligger direkt i mark som trappsteg.40 m NV om nr 1 är:2) Vägdistriktssten, granit, 0.95 m h, 0.25 m (SÖ) br och 0.17 mtj med finare huggen spetsigt krön. På den NÖ sidan är inhuggeten med blå färg bemålad vapensköld.Stenen står ovan mark, lutad mot husgrund.

OBS. Fritexterna är in…