Vägmärke

1) Väghållningssten, granit, 0.47 m h, 0.35 m br (N-S) och 0.16 mtj med välvd överdel. På den V sidan är inskriften:M & P \ No I & 7 \ F \ dekorslinga.Stenen är placerad direkt i marken.10 m NV om nr 1 är:2) Väghållningssten, granit, 0.47 m h, 0.3 m (SSÖ) br och 0.17 mtj med välvd överdel. På den S sidan är inskriften:M & P \ No I & 7 \ F \ dekorslinga.Stenen är placerad direkt i marken.

OBS. Fr…