Fyndplats

1) Lösfyndsamling bestående av 2 tjocknackiga flintyxor, 3tjocknackiga håleggade flintyxor, 1 fragmentarisk bergartsyxa, 1fragmentarisk tunnackig flintyxa, 1 fragmentarisk tjocknackigflintyxa, 1 spånblock använt som knacksten, 2 flintdolk, 1lårbensformad slipsten, 1 pilspets med triangulärt tvärsnitt.Föremålen förvaras på Fleninge bygdegård.2) Bygdegård, bestående av 3 hus, varav 1 är ca 15x10 m s…