Naturföremål/-bildning med tradition

Byasten, ca 1 m st och 0.2 m tj, uppallad på 4 mindre stenar och0.2-0.3 m st. Stenen kallas Byastenen. Här samlades fordombyamannen.Invid Byastenen står en lös sten med en inristad 8, samt liggerett par gravhällar, ca 2x1 m st.Vid 1969 års inventering omtalas en sten med inskriptionen:General Kardell har bundit sin häst här 1814.Den stenen har ej iakttagits 1986.

OBS. Fritexterna är inte kvalitet…