Boplats

Boplats, ca 40-150x10-70 m (Ö-V). Inom ett området på ca 50 m diam påträffades vid RAÄ:s inventering 1985 måttligt med skörbrändsten. Inom området förekommer även enstaka flintavslag. Området svårt att avgränsa.
- - Tillägg dnr 3.4.2-2196-2013: Vid särskild utredning år 2013 påträffades S om den sedan tidigare registrerade utbredningen 5 gropar, 1 stolphål och 1härd/härdgrop.
Härden/härdgropen be…