Boplats

Stenåldersboplats, inom ett området, ca 100x70 m (N-S), somuppskattningsvis utgörs av den N halvan av fältet 5:7, harlantbrukare Göte Hansson, V Virestad 1:12 upphittat 1 slipadtunnackig flintyxa, 1 ythuggen tvåsidig spetsnackig flintyxa, 1halvmånformad skära och 1 dolkfragment.Föremålen förvaras hos upphittaren.Vid RAÄ:s inventering 1985, inom boplatsområdet, upphittades bl a1 A-spån och ett 10-t…