You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Borg

Medeltidsanläggning, bestående av en smal, naturlig udde, som enligt 1812-års rekognoceringskarta utgjorde en ö. Uddens landsida är spärrad av 1 vall, ca 100 m l (NV-SÖ), 2-3 m br och intill 0.5 m h, bestående av 0.4-1 m st stenar. Stenmaterialet synes vara starkt utkastat. I N är stenmaterialet i vallen sparsamt. En fördjupning, "dike", 2 m br och 0.3 m dj, finns här i anslutning till och V om va…