You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bytomt/gårdstomt

1) Bronsåldersboplats, delvis undersökt, inom ett område ca 15x65m (NÖ-SV) undersöktes och borttogs boplatslämningar i form avett 20-tal härdar och gropar. Anläggningarna var fyndtomma menbedömdes av grävningsledaren sannolikt vara från bronsåldern.Boplatsens utsträckning okänd.Undersökningen utförd av UV-syd i samband med sydgasprojektet1984. Grävningsledare R, Nagmèr.Inom det markerade området N…