You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Grönehög, Hög

Hög, 23 m i diam och 2.5 m h. I ytan måttlig förekomst av sten,0.1-0.4 m st. I högens S del ett 10-tal stenar, 0.5-1.0 m st,synliga i ytan. Högen är jämnt rundad men NV delen någotinsjunken pga underminering genom sork- och kaningångar.Beväxt med tuktade buskagestubbar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.