Hög

1) Hög, 8 m diam och 0.6 m h. I mitten grop, 3x1.5 m (Ö-V) och0.3 m dj.Beväxt med en tall och lövträd.3 m NNV om nr 1 är:2) Hög, 12 m diam och intill 1.5 m h. Från mitten och ut till NNÖkanten är en grop, 8x3.5 m st (NNÖ-SSV) och intill 0.4 m dj.Beväxt med enstaka lövbuskar.1 m NV om nr 2 är:3) Hög, 13 m diam och 1.5 m h. I mitten är en grop, 7x4 m st ochintill 1 m dj.Beväxtmed fem tallar och enst…