Stenkrets

Domarring, 16 m diam, bestående av 9 klumpstenar, 0.5-1.1 m h och1.1-1.9 m st. Dessa vilar på underliggare, delvis synliga, 0.3-0.6 m st. Enligt Linné 1749 skall vid hans besök på platsen ha funnits"...en hop stenar, ställde i ring och en mitt uti".