Fyndsamling

Lösfyndsamling. bestående av 1 slipad och 2 oslipade tunnackigaflintyxor, 1 tunnbladig flintyxa samt 1 båtformad skafthålsyxaav bergart, 30 cm l (se skiss i boken). Några av fynden gjorda iHannas, sydöstra Skåne. Förvars hos Nilsson, Kvärlövs gård.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.