Fyndsamling

Fyndsamling, bestående av ett 20-tal föremål av flinta. Dessautgörs av avslag, ett med slipytor (yxkant), spån, spån medretusch (skrapa, kniv) och en kärnborr.Framkomna vid odlingsarbete.Ägare: tomtägaren.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.