Bytomt/gårdstomt

Bytomt, ca 400x150-250 m (N-S), utsträckning enligt karta från år1824.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.