Boplats

Boplats(?), ca 250x150-250 m (Ö-V). I områdets Ö del iakttogs trots svåra besiktningsförhållanden (naturgödslad stubb) enstaka flintavslag. Bra boplatsläge.På gården förvaras enligt uppgift en stor mängd fornsaker, samladeav förre brukaren, dock ej åtkomliga enligt nuvarande brukaren vid inv.tillfället.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.