Fyndplats

Lösfynd, bestående av 2 spetsnackiga flintyxor, 2 flintyxämnen och 3 flintspån, enligt uppgift i LUHM.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.