Område med fossil åkermark

1) Hålväg, 30 m l (N-S), 3 m br och 0,8-1,2 m dj. U-formig profil.Invid och ÖNÖ om nr 1 är2) Fossil åkermark, bestående av 3 ryggade åkrar. Dessa är 40-50 ml (N- S), 3-5 m br och 0,1-0,3 m h.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.