Gränsmärke

Gränssten av granit, 0,9 m h, 0,4 m br (NÖ-SV) och 0,2 m tj. Placerad vid stenmur. Huggen inskription åt SÖ: EH.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.