Stensättning

1) Stensättning?, rund, 8 m i diam och intill 0,2 m h. Övermossadfyllning av 0,2-0,4 m st stenar, enstaka 0,5 m st. Lindrigt om- och utplockad.9 m SÖ om nr 1 är2) Stensättning(?), rund, 6 m diam och 0,2 m h. Övermossad fyllning av0,2-0,4 m st stenar, enstaka 0,5 m st. Kraftigt skadad av täkt.48 m VNV om nr 1 är3) Stensättning?, närmast rund, 6 m i diam och 0,2 m h. Kraftigt övermossad.NV, Ö och S …