Lägenhetsbebyggelse

Plats för husartorp enligt karta från år 17??.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.