You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Stenåldersboplats, ca 130x30-100 m (Ö-V). I området skörbränd sten och enstaka flintavslag.

Tillägg RAÄ dnr 3.5.5-3029-2012: I samband med arkeologisk förundersökning inom fornlämningen år 2012 påträffades 7 anläggningar, varav 2 stolphål, 4 gropar och 1 härd. I en grop påträffades lerkline. Matjordsdjupet uppgick till 0,45 m, jordarten utgjordes av grus. Anläggningarna var välbevarade.